Ima jedna riječ s dva slova, a piše se i izgovara: NE

Ali mufinići su maleni. Ili tvoji nisu?