Mislio sam da misliš na Mamića, da ga bundu izručili u Hrvatsku. Ili sam ja nešto krivo shvatio