Brošura:
Kako pokrenuti i razvijati poduzetništvo u kući.