Linkovi na kategorije, pretraživanje, glavni sadržaj
 • Zašto je VeBe za tebe prava odluka za cijelu obitelj?
  Tagovi: vebe | 29.04.2010. u kategoriji Gospodarstvo
 • Najam stanova alternativa je kupovini nekretnine
  Posjedovati vlastitu nekretninu san je većine ljudi no zbog visokih cijena nekretnina i strogih pravila podizanja kredita u bankama nemaju svi mogućnost ostvariti taj san te im preostaje alternativa – najam stanova. Bez obzira na to koliko to jednostavno zvuči, najam stanova je ozbiljna stvar te mu treba pristupiti pažljivo i temeljito.
  24.03.2010. u kategoriji Gospodarstvo
 • Poslovni plan je temelj uspješnog poslovanja poduzeća
  Tagovi: poslovni plan, strateške odrednice, poduzetnici | 25.01.2010. u kategoriji Gospodarstvo
 • Oglasi za posao spajaju posloprimce i poslodavce
  Oglasi za posao najjednostavniji su način kako tražitelji posla mogu doći do informacija o otvorenim radnim mjestima te kontakata o istima. Oglasi za posao mogu se pronaći u tisku, na internetu, na radiju, televiziji, putem teleteksta i obično sadrže osnovne informacije o poziciji koja se traži, o potrebnim kvalifikacijama te očekivanjima što se tiče radnih zadataka.
  10.12.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Plovila
  Plovila su prema definiciji svi objekti koji su namijenjeni za plovidbu morem, rijekom ili nekom drugom vodenom površinom. Dalje se dijele na ratni brod, brod, jahtu ili brodicu. U klasifikaciji se plovila uglavnom određuju prema nosivosti, dužini ili bruto tonaži.
  Tagovi: plovila, plovidba morem, trajekt, brodica, brod, jahta | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Charter
  Charter predstavlja iznajmljivanje prijevoznih sredstava privatnim ili fizičkim osobama kako bi koristile ta prijevozna sredstva za osobne potrebe. Iako postoji i zračni charter, u Hrvatskoj je najrazvijeniji pomorski charter te postoje brojne agencije za iznajmljivanje glisera, motornih brodica, jahti i jedrenjaka.
  Tagovi: charter, čarter, pomorski čarter, avionski čarter, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Rent a car
  Rent a car je varijanta chartera, međutim ovdje se radi o iznajmljivanju automobila putnicima koji se nađu u stranoj zemlji ili gradu bez vlastitog prijevoza. Agencije koje se time bave iznajmljuju automobile na rokove od par sati pa sve do par tjedana.
  Tagovi: Rent a car, najam vozila, agencija, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Fina
  FINA je državna agencija koja se bavi transakcijama u platnom prometu, pružanjem poslovnih informacija i prijevozom gotovine. Nastala je iz Zavoda za platni promet 2002. godine, kada je donešen Zakon o Financijskoj agenciji. Do tada je ZAP imao monopolističku poziciju te se novim zakonom to mijenja.
  Tagovi: Fina, državna agencija, transakcija, platni promet, bivši zap, | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • REGOS
  Pod kraticom REGOS se podrazumijeva Središnji registar osiguranika. REGOS je državna ustanova koja vodi evidenciju o broju i stanju mirovinskih računa. Osnovan je prilikom reforme mirovinskog sustava kako bi se aktivnosti vezane uz obvezne mirovinske fondove, poput prijave i promjene obaveznog mirovinskog fonda, vođenje osobnih računa osiguranika, održavanje i proslijeđivanje podataka registr,a mogle obavljati na jednom mjestu.
  Tagovi: REGOS, stanje mirovinskih računa, mirovinski fondovi, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Ugovor o djelu
  Ugovor o djelu se koristi kao način isplate za honorarne poslove, poput popravaka, pružanja intelektualnih usluga, ili izvršenje nekog fizičkog rada. Razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu je što se kod ugovora o djelu plaća za obavljeno djelo, te ukoliko je izostao konkretan rezultat ne postoji obveza plaćanja.
  Tagovi: ugovor o djelu, honorarni posao, ugovor o radu, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Ugovor o radu
  Pri zapošljavanju radnika poslodavac sa njima sklapa ugovor o radu u pisanom obliku te taj ugovor služi kao dokaz radnog odnosa. Ugovor o radu se može sklopiti na određeno i na neodređeno vrijeme.
  Tagovi: Ugovor o radu, zakon o radu, posao, ugovor na određeno vrijeme, ugovor na neodređeno vrijeme, poslodavac | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Zakon o radu
  Zakon o radu uređuje radni odnos i odnos između poslodavca i zaposlenika. Također regulira obveze i sprječava diskriminaciju po bilo kakvoj osnovi, definira uzmeniravanje i spolno uznemiravanje te naknade štete nastale uznemiravanjem na radnom mjestu.
  Tagovi: zakon o radu, poslodavac, posloprimac, radnik | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Mjenica
  Mjenica je vrijednosni papir kojim izdavatelj mjenice daje bezuvjetan nalog drugoj osobi da korisniku mjenice isplati određenu svoju novca ili se sam obvezuje isplatiti određenu svotu. Postoje dvije vrste mjenice, trasirana mjenica i vlastita mjenica.
  Tagovi: mjenica, vrijednosni papiri, trasirana mjenica, vlasitita mjenica, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • MMF
  Međunarodni monetarni fond, ili skraćeno MMF, je međunarodna organizacija koja kao cilj ima unaprjeđenje međunarodne monetarne suradnje, uravnoteženje međunarodne razmjene pruzrokovane cikličkim promjenama i pomaganje svojim članicama pri uspostavljanju multilateralnog plaćanja.
  Tagovi: MMF, međunarodni monetarni fond, deficit, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Vinkulacija
  Vinkulacija predstavlja određeno ograničenje prava raspolaganja. Ovisno o tome na što se primjenjuje, vinkulacija može biti ograničenje računa do određene visine ili na određeni rok, ograničenje dionice prilikom kojeg se ograničuje ili zabranjuje prenašanje prava te ograničenje zaloga pri davanju bankovnog predujma za robu koja je u tranzitu.
  Tagovi: vinkulacija, dionica, banka, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Vaučer
  Vaučer predstavlja dokument koji dokazuje da je za neku uslugu ili predmet uplaćena određena svota. Tako donosioc uz predočeni vaučer stiče pravo na ispunjenje neke obveze od strane dužnika. Najčešći su turistički vaučeri, koje izdaju turističke agencije kao dokaz da je turistička usluga plaćena.
  Tagovi: vaučer, turistički vaučer, gubitak vaučera, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Čekovi
  Tagovi: čekovi, sredstvo plaćanja, banka, vrijednosni papir, | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • Kamate
  Kamate predstavljaju naknadu za korištenje tuđeg kapitala, najčešće novca. Njihova visina se mjeri prema trajanju korištenja kapitala te vrijednosti glavnice. Razlikujemo zakonske kamate i ugovorne kamate. Zakonske kamate se određuju Zakonom o kamatama a najpoznatija zakonska kamata je zatezna kamata.
  Tagovi: kamate, kapital, ugovorne kamate, glavnica, kredit, zakon o kamatama, zatezna kamata, pasivna kamata | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Kapara
  Kapara predstavlja određeni novčani iznos koji jedna ugovorna strana daje drugoj kako bi potvrdila zaključenje ugovora i potvrdila namjeru izvršenja ugovora. Nakon izvršenja ugovora kapara se vraća platitelju ili se uračunava u konačnu cijenu. Ukoliko dođe do sporazumnog raskida ugovora ili su za raskid krive obje ugovorne strane također dolazi do povrata kapare.
  Tagovi: kapara, kupovina, kredit | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Hiperinflacija
  Hiperinflacija je ekstremna inflacija pri kojoj je godišnji rast cijena veći od 1.000%. U takvim uvjetima stanovništvo zemlje svu svoju imovinu čuva u relativno stabilnim stranim valutama te se sva lokalna valuta troši prije nego joj padne kupovna moć.
  Tagovi: hipreinflacija, inflacija, valuta, rast cijena, kredit, novac | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • HANFA
  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (skraćeno HANFA) je regulatorno tijelo koje se bavi nadzorom financijskog tržišta, nadzorom svih pravnih i fizičkih osoba koje djeluju na financijskom tržištu te nadzorom usluga koje ti subjekti pružaju.
  Tagovi: HANFA; nadzor, financijsko tržište, | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • HFP
  Tagovi: Hrvatski fond za privatizaciju, HFP, imovina, dionice | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • Novac
  Novac predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u svim državama svijeta. Današnji novac se može naći u obliku papirnatih novčanica i kovanica. Novčanice i kovanice najčešće sadržavaju slike vezane uz povijest zemlje porijekla i neko službeno obilježje. Kroz povijest se kao sredstvo plaćanja koristilo razne predmete, od puževih kućica do plemenitih metala.
  Tagovi: novac, sredstvo plaćanja, novčanice, kovanice, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Antikviteti
  Prema definiciji, antikviteti su svi predmeti koji potječu iz antičkih kultura. Međutim, u novije vrijeme antikvitetima se smatraju svi stari predmeti koji imaju određenu vrijednost, kulturnu ili materijalnu. Danas postoje kolekcionari kojima antikviteti predstavljaju ulaganje te koji u njima vide samo materijalnu vrijednost.
  Tagovi: antikviteti, stari predmeti, vrijednost, | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • Investiranje
  Investiranje u najširem smislu riječi jesu sva ulaganja materijalnih i novčanih sredstva (fondova) u privrednim i neprivrednim djelatnostima ili njihovo pretvaranje u vrijednosne papire i druge pravne naslove za dobivanje dohotka. Društveno investiranje iz nacionalnog dohotka i amortizacionih fondova čini bruto investicije zajednice, a odbijaju li se od toga ulaganja iz amortizacionih fondova, ostatak čine neto investicije društva, a njihov dio koji se ulaže u privredne djelatnosti nosi obično naziv društvena akumulacija.
  Tagovi: inestiranje, investicija, fondovi, nacionalni dohodak, ekonomska politika, | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • Porezi
  Porezi su stari koliko i država. Od povijesti pa do danas dio su viška proizvoda iz rada eksploatiranih proizvođača koje ubire vladajuća klasa za potrebe države, odnosno za pokriće troškova i održavanje društvenog uređenja. U suvremenim državama porezi su nepovratni derivativni i prinudni prihodi (dio dohotka ili imovine od fizičkih ili pravnih osoba) koje ubiru državni ili društveni organi vlasti bez neposredne protunaknade radi pokrića svojih rashoda i realizacije ciljeva ekonomske politike.
  Tagovi: porezi, izravni porezi, neizravni porezi, ekonomska politika, osobni porezi, porez na dobit | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • PDV
  PDV je porez na dodanu vrijednost, odnosno oblik poreza na promet koji se ostvaruje obračunavanjem i naplaćivanjem poreza na svaku dodanu vrijednost u svakom stadiju procesa proizvodnje i raspodjele. PDV se obračunava i uplaćuje uzastopno, prilikom svake prodaje, ali samo za netovrijednost ostvarenu u svakoj fazi poslovne aktivnosti, pa odatle naziv svefazni neto porez na promet.
  Tagovi: pdv, porez na dodanu vrijednost, porez, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Povrat poreza
  Povrat poreza je više plaćeni porez koji se vraća poreznom obvezniku na njegov zahtjev, a u koliko takav zahtjev nije podnesen, više plaćeni porez smatra se akontacijom za povrat u roku od 30 dana pošto porezni obveznik ili druga osoba podnese zahtjev za povrat poreza.
  Tagovi: povrat poreza, porez, porezni obveznici, | 20.11.2009. u kategoriji Gospodarstvo
 • Porez na dohodak
  Porez na dohodak je porez što se nameće na dohodak pojedinaca i pravnih osoba. Porez na dohodak se ne plaća na sve vrste dohotka, a najčešći izuzeci su; nasljedstva, darovi i određeni dobici od kapitala. Razlikuju se 2 osnovna sustava oporezivanja dohotka; Obuhvatni ili sintetički (porez se nameće na sveukupni dohodak poreznog obveznika ) i cedularni ili analitički sustav (niz različitih poreza nameće se na različite kategorije dohotka, obično po različitim stopama).
  Tagovi: porez na dohodak, porez, | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
 • Porez na dobit
  Porez na dobit je porez na profite ostvarene u proizvodnji, trgovini ili financijskom poslovanju. Porez na dobit je porezni oblik kojim se oporezuju trgovačka društva, a naziva se i porez na dohodak korporacija, društveni porez, porez na profit, porez na dohodak pravnih osoba, a osim pravnih osoba obveznici tog poreza mogu biti i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti.
  Tagovi: porez na dobit, profit, zarada, porez | 20.11.2009. u kategoriji Tvrtke i tržišta
Linkovi na kategorije, pretraživanje, glavni sadržaj