Osnovna je djelatnost venture capital-fondova pronalaženje mladih, kreativnih i inovativnih ljudi koji su pokrenuli obećavajući posao. Venture capital najčešće se fokusira na projekte visokog rizika, ali i potencijalno visokog povrata uloženog novca.

..izuzetno zanimljiva tema..Fondovi “venture capital” – ulaganje u ideju isplati se! « Profitiraj.hr