Molim nekog stručnog da mi objasni sljedeće parametre: FVC = 3,45, FEV1 = 2,02, TT = 58,6%. Rezultati su dobiveni nakon spirometrije.